The site VisitOpole is currently under construction. For any comments or opinions write here: u.kiraga@ocit.pl We are sorry for any inconvenience.

Place name

Trasa po Obwodzie Murów Obronnych w Opolu

Category: Trasa po Obwodzie Murów Obronnych w Opolu
Address data
  • Opole
Additional information

Opole zajmuje dzisiaj obszar 96 km2 dawniej zajmowało zaledwie powierzchnię 16 ha. Od XIII wieku do początków XIX wieku obszar ten się nie powiększał, otoczone w średniowieczu murami Opole nie mogło wyjść poza tą granice. W XIX wieku rozpoczęto rozbiórkę murów bram miejskich i wież obronnych, aby umożliwić miastu przestrzenny rozwój. Po dawnych obwarowaniach pozostało jedynie parę fragmentów. Warto przespacerować się ulicami wytyczonymi na ich dawnym obwodzie.

Źródło: http://www.opole.pl/turystyka/przewodniki/1124-1113-Guide-Trasa_Po_obwodzie_murow_obronnych

Multimedia
Add a custom photo to the place

You can add your custom photo to the place.
You must own the copyrights to the photo added.
Once verified by the website's editors, the photo will be displayed next to the place name.

Please provide all the information required.

I accept the regulations (Please read the regulations)

Submit photo

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Reason:

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Error description: