Dzielenie – wystawa zbiorowa pracowników i absolwentów Wydziału Sztuki UO25 August - 25 September

Dzielenie
Wystawa zbiorowa pracowników i absolwentów Wydziału Sztuki UO prezentowana w sieci poprzez kanały internetowe

Wystawę może jednocześnie oglądać maksymalnie 5 osób

Wystawę można oglądać do 25 września 2020 r.

Dzielenie – wystawa zbiorowa pracowników i absolwentów Wydziału Sztuki UO

Źródło: mbp.opole.pl

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Reason:

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Error description: