Antoni Syrek-Dąbrowski - Kronika Filmowa18 September

Antoni Syrek-Dąbrowski - komik, improwizator, scenarzysta i aktor. Działa na scenie komediowej od 2010 roku.

Support: Łukasz Kowalski z programem "Bakłażan".

Źródło: www.kiwiportal.pl

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Reason:

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Error description: