Wystawa "Polski Czerwony Krzyż. 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom"10 August - 14 August

Wystawa plenerowa odbędzie się od 10 sierpnia do 14 sierpnia od godziny 8:00 do godziny 16:00 przed budynkiem Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych przy ul. Minorytów 3. Składa się na nią 9 plansz obrazujących długą i bogatą historię zasłużonej organizacji niosącej potrzebującym pomoc humanitarną i medyczną – nie tylko w Polsce oraz udostępnione w sali wystawienniczej dokumenty dotyczące pomocy okazywanej przez Polski Czerwony Krzyż jeńcom wojennym.

Więcej informacji na: http://www.cmjw.pl/aktualnosci/wystawa-o-pck,1254.html

Źródło: https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/wydarzenie/wystawa-polski-czerwony-krzyz-100-lat-w-sluzbie-ojczyznie-i-ludziom-3

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Reason:

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Error description: