Kultura Dostępna: Ikar. Legenda Mietka Kosza6 August

Kultura Dostępna to projekt, dzięki któremu szerokie grono odbiorców może zapoznać się z polską sztuką filmową. Jednocześnie zniwelowana zostanie jedna z głównych barier w dostępie do kina, jaką jest wysoka cena biletów. Seans odbędzie się 6 sierpnia o godzinie 18:00, a bilet wstępu wynosi 10 zł.

 

Więcej informacji na: https://www.helios.pl/17,Opole/KulturaDostepna/

Źródło: https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/wydarzenie/kultura-dostepna-ikar-legenda-mietka-kosza-1

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Reason:

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Error description: