Wakacyjny konkurs fotograficzny15 July 2020 - 18 September 2020

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkich zainteresowanych zarówno fotografią, jak i turystyką, zabytkami i przyrodą do udziału w konkursie fotograficznym pod nazwą "Fotograficzne wakacje z aplikacją w tle". Celem konkursu jest pokazanie w fotografii wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych opolskich parków krajobrazowych - Park Krajobrazowy "Góra św. Anny", Park Krajobrazowy "Góry Opawskie" oraz Stobrawski Park Krajobrazowy oraz zachęcenie do aktywnego wypoczynku na terenie naszych Parków i poszerzenie wiedzy uczestników na ich temat, dzięki wykorzystaniu informacji zawartych w aplikacjach mobilnych ZOPK. Celem pośrednim konkursu jest również wzbogacenie posiadanej bazy fotograficznej ZOPK w zdjęcia obrazujące walory opolskich parków krajobrazowych, a szczególnie w zdjęcia z udziałem osób aktywnie  z tych walorów korzystających. Konkurs trwa od 15 lipca do 18 września 2020 r., natomiast termin nadsyłania prac trwa do 21 września 2020 r. Prace należy przesyłać wraz załącznikami na pocztę e-mail: konkurs.zopk@gmail.com, wpisując w tytule: Konkurs Fotograficzny. Przewiduje się nagrody książkowe oraz inne nagrody rzeczowe dla laureatów pierwszych trzech miejsc i osób wyróżnionych. Na nagrody przeznaczona jest łączna kwota w wysokości ok. 1000 zł.

WAKACYJNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Źródło: http://zopk.pl/pl/pk-gora-sw-anny/aktualnosci/item/1571-wakacyjny-konkurs-fotograficzny

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Reason:

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Error description: