Przedstawienie pt. ,,Opowieści z teczki profesora Książeczki” w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich3 February 2020

Opowieści z teczki profesora książeczki - plakat

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Reason:

Thank you! Your report has been received. Your feedback helps us improve the quality of information published on our website.

Fill in the report form.

Name:
Contact:
Error description: