Vážení, Webová stránka VisitOpolskie je v rekonstrukci. Všechny komentáře a názory by měly být adresovány na: u.kiraga@ocit.pl Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Název objektu

Stezka svatyň slezského Říma v Nise

Kategorie: Stezka svatyň slezského Říma v Nise
Kontaktní údaje
  • Nysa
    (Okres Nyski)
Další informace

Stezka svatyň slezského Říma v Nise – příklady různých architektonických slohů

-        gotický kostel svatého Jakuba

-        raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie

-        kostel svatých Petra a Pavla – baroko

-        pozdně barokní kostel svatého Dominika

-        kostel svaté Alžběty – neorománský sloh, charakteristický pro pruské sakrální architekturu

 

Délka cesty: 7 km
Doba trvání výletu: 5 hodin

 

Kostel svatého Jakuba a svaté Anežky podle tradice existoval už v 11.století. V historických dokladech z 1198 roku je možno najít informace o konsekraci kamenné, románské svatyně, fundované biskupem Jarosławem Piastem (postavena v místě starého, dřevěného kostela). V podzemí dnešního kostela můžeme se podivovat na zůstatky této románské stavby. Gotická katedrála byla postavena v letech 1401 – 1430. Je to halová, trojlodní stavba postavena s růžové cihle a šedivého kamene. Kostel je výjimečným příkladem pozdní gotiky na Slezsku. Po požáru v roce 1945 v letech 1956 – 1960 bazilika zůstala nově zastřešená, umocněno základy a strop, umístěno tří nové vitráže, které stvořil profesor A. Stalony-Dobrzański.

 

Při kostele svatého Jakuba se nachází věž mající čtyři podlaží, zůstala postavena v letech 1474 – 1516. Nachází se v ní jeden s nejstarších zvonů na Slezsku tzv. Matějův, který pochází z roku 1498. Zajímavá je pokladnice svatého Jakuba, ve které jsou shromážděný četné sakrální prvky, ornáty, nábytky a jiné exponáty (částečně získané po odkrýti tajných schránek v letech 50. 20.století a v roce 2003). Bohatá je sbírka liturgických předmětů, vytvořených přes niských zlatníků.

 

Dále pokračujeme ulicí Tkackou k Solnému náměstí, kde se nachází barokní kostel Nanebevzetí. Kostel byl postaven v letech 1688 – 1692 při klášteře (vybudován v letech 1669 – 1673) pro Tovaryšstvo Ježíšovo, povstal z iniciativy biskupa Karola Ferdynanda Wazy, polského knížete. Svatyně je první jezuitskou sakrální stavbou na Slezsku.

 

Na Sobieskiego ulicí se nachází střední škola Carolinum. V aule kolegium je zachovaná štuková výzdoba z konce 17.století autorství Itala Františka Cygno. V kolegiu se učil mj. polský král Michał Korybut Wiśniowiecki. Barokní bran spojuje staré východní křídlo a západní, které povstalo v letech 1722 – 1725.

 

Pokračujeme ulicemi Sobieskiego, Celnou, Brackou – docházíme ke kostelu Apoštolů Petra a Pavla. Tento barokní kostel a klášterní stavby postaveny byly v letech 1719 – 1730 přes Řád Božího Hrobu (po spálení jejích dřívějšího sídla na Starém městě). Stavitelem komplexu byl Uher Michal Klein. Polychromie v interiéru, zvlášť fresky na klenutí, jsou autorství bratří Schefflerů. Interiér je jedním z nejvýznamnějších na Slezsku kvůli bohatství dekorace (iluzionické polychromie). V komplexu se nachází taky klášterní stavba z let 1708 – 1713, která v dnešní době je domem pro duchovní cvičení.

 

Dalším bodem cesty je kostel svatého Dominika, nacházející se při ulicí Głowackiego, povstal v letech 1784 – 1788. Stavitelem kostela byl Řád bratří kazatelů (dominikáni), kteří od roku 1810 byli správci kostela a nedalekého kláštera. Nejdrahocennější polychromie je pozdně barokní malba, pocházející z období budování svatyně, ukazuje scény z života svatého Dominika (obnovena kolem roku 1930). Kazatelna a oltář jsou rokokové, zajímavé jsou památkové varhany. V polovině 19.století dominikáni opouštěli kostel.

 

Při aleje Wojska Polského se nachází kostel svaté Anežky Uherské. Celý komplex – řádový kostel a klášter povstaly v neorománským slohu na začátků 20.století (v letech 1902 – 1911). Kult svatého Rocha si zaslouží pozornost. Pochází se z 17.století od votivní kaple, která stojí před svatyní, a hřbitovního kostela. Kult vznikl po děkovní mši za zachránění města před nákazou. Svatá Alžběta je zvaná patronkou křesťanského milosrdenství. Povstalo několika řádu zasvěcených jej jménem mj.  kongregace Sester svaté Alžběty. V křesťanské ikonografii je ukazována v královských šatech, někdy s královskou korunou a růžemi vyčnívající pod sukní nebo v prostým, františkánským hábite.

 

Cesty zpracovala Krystyna Dubielová
Sudetský průvodce


Multimédia
Přidat vlastní fotografie k objektu

Můžete přidat vlastní fotografie k objektu.
Na fotografie, které přidáváte, musíte mít autorská práva.
Fotografie se objeví u objektu po verifikaci administrátorem stránky.

Vyplňte prosím údaje.

Souhlasím s podmínkami (Přečíst podmínky)

Přidej fotografie

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Důvod:

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Popis chyby: