Název objektu

Chráněná krajinná oblast Opavské hory

Kategorie: Parky TOP 10
Kontaktní údaje
Další informace

Zahrnuje severní svahy a úpatí polské části Zlatohorské vrchoviny, těsně u státní hranice s Českou republikou. Náš nejvyšší vrchol Biskupia Kopa (889 m n. m.) má zajímavou geologickou stavbu a vyznačuje se řadou přírodních zajímavostí. Lze se tady setkat s řadou druhů hornin a geologických forem. Masív Biskupské kopy tvoří sedimentární horniny z devonského období - pískovce a břidlice. Dokladem jejich využívaní v minulosti je řada bývalých kamenolomů s romantickými názvy, jako například Gwarkowa Perć, Piekiełko, Morskie Oczko. Nejlépe zachované výchozy břidlic můžete obdivovat na skalkách Karlikách, v Gwarkové Perci a v nečinném kamenolomu Dewon u Jarnołtówku. V chráněné oblasti se vyskytuje více než 500 druhů cévnatých rostlin, z toho 35 chráněných, a 163 druhů chráněných zvířat. Byly zde vyhlášeny lesní rezervace Cicha, Dolina čistých bučin v údolí Bystrego Potoku, Las Bukowy na severním svahu Parkové hory u řeky Bělé v Glucholazech (v Polsku Biała Głuchołaska) a rovněž geologicko-krajinářská rezervace Nad Białką s pozůstatky středověké těžby zlata a s doly po povrchové těžbě štěrku a zlatonosných písků ve 12. a 13. století.

 

Zdroj: Turistické zajímavosti opolského Slezska, nakladatelství: Oficyna Piastowska

Přidat vlastní fotografie k objektu

Můžete přidat vlastní fotografie k objektu.
Na fotografie, které přidáváte, musíte mít autorská práva.
Fotografie se objeví u objektu po verifikaci administrátorem stránky.

Vyplňte prosím údaje.

Souhlasím s podmínkami (Přečíst podmínky)

Přidej fotografie

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Důvod:

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Popis chyby: