Turistický klastr VisitOpolskieTuristický klastr opolského vojvodství „VisitOpolskie” vznikl na základně členů Opolské regionální turistické organizace.

            ORTO jako sdružení funguje již od roku 2003. Předsedou ORTO je Stanisław Rakoczy, který plní zároveň funkci náměstka ministra vnitra.  Hlavním úkolem ORTO je široce chápaná propagace opolského vojvodství. Za účelem realizace tohoto úkolu ORTO pořádá četná školení, studijní návštěvy pro novináře a touroperátory z Polska a zahraničí. V roce 2012 se ORTO spolu s Maršalkovským úřadem Opolského vojvodství zúčastnila 13 turistických veletrhů  doma a v zahraničí, kde zájemcům poskytla několik desítek tisíc kusů propagačních materiálů o opolském vojvodství. Díky projektům, které v počtu 14 ORTO realizovala do roku 2012, organizace pracuje ve prospěch opolského vojvodství ještě intenzivněji a důsledněji. Což je však nejdůležitější, bylo zřízeno Opolské středisko turistické informace spolu s webovým portálem Visitopolskie.pl, které podle vedených statistik, je stále populárnější jak doma, tak v zahraničí. Důvěru jsme získali u mnoha obcí, institucí a subjektů takových jako Maršalkovský úřad Opolského vojvodství, Cestovní kancelář Sindbad z Opole, Bank Ochrony Środowiska S.A. (Banka ochrany životního prostředí a.s.), JuraPark v Krasiejově anebo vysoké školy jako opolská Vysoká škola technická a Vysoká škola bankovní ve Wroclavi, díky čemuž počet členů ORTO v roce 2012 překročil 100! Nepochybnou výhodou pro turistické podniky našeho území a vyjití vstříc jejich očekáváním je stvoření ORTO turistického klastra „Visitopolskie”. Proč stojí za to stát se členem klastra „Visitopolskie”? Protože velký zmůže více!

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝHODY PRO ČLENY KLASTRU:

- Dobrý styk s partnery, budování důvěry, předávání si zkušenosti

- Nový pohled na turistický trh

- Větší svědomí možnosti rozvoje

- Zvětšení jednací pozice, specializace nabídek výrobků a služeb

- Diverzifikovanější balíček výrobků nebo služeb na skupinové úrovni

- Image a marketing, zvětšené povědomí a důvěryhodnost

- Nástroje politického vlivu

- Podpora v řešení konkrétních problémů

- Možnost srovnání své činnosti s podobnými firmami (benchmarking)

- Nové podnikatelské možnosti, lepší znalost jiných podniků a institucí, s nimiž lze řešit problémy a iniciovat nové projekty

HLAVNÍ CÍLY KLASTRU

1. Expanze a internacionalizace klastru – pěstování image, reklama, podpora zahraničních investic, mezinárodní spolupráce, realizace mezinárodních projektů, zdokonalování nástrojů a metod spolupráce.

2. Výzkum, analýzy, spolupráce (networking) – intenzifikace mezilidských vztahů, propojování firem, sbírání materiálů a jejich sdílení, zpracovávání zprav, organizace seminářů a jednání, tvoření webových stránek a databází.

3. Lobbying, vliv na politiku – vedení dialogu mezi podniky, výzkumnou oblastí a světem politiky, činnosti podporující rušení byrokratických a systémových bariér.

4. Ekonomická spolupráce – tvoření sítí zákazníků a dodavatelů, společné objednávky, společná marketingová činnost, organizace ekonomických misí, veletrhů a výstav  a účast v nich.

5. Rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání, školení – monitorování pracovního trhu z pohledu dostupnosti kvalifikovaných zaměstnanců, organizace školení, spolupráce s vzdělávacími institucemi.

6. Inovace a technologie – difuze inovací, sledování technologických trendů,  stanovení standardů, spolupráce s výzkumnými středisky a institucemi podporujícími inovace.

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Důvod:

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Popis chyby: