Opolská regionální turistická organizaceOpolská regionální turistická organizace (ORTO) se již od roku 2003  zabývá propagací opolského vojvodství a vybízí k seznámení se s jeho přednostmi a bohatstvím, jako regionu, kde turisté jsou vítáni.  ORTO patří k jedné z nejdříve založených regionálních turistických organizací v Polsku, a získala si velikou důvěru mezi subjekty a institucemi opolského vojvodství, díky čemuž nyní ORTO sdružuje již přes 100 členů.

Cílem zřízení ORTO bylo mj. vytváření pozitivního a atraktivního obrazu opolského vojvodství na turistických trzích doma a v zahraničí, zpracovávání a rozvíjení akcí pomáhajících v propagování a rozvoji turistiky v opolském vojvodství, iniciování a tvoření společenských a hospodářských akcí ve prospěch turistiky, integrace okresů a obcí  opolského vojvodství v oblasti turistiky, koordinace všech akcí zaměřených na turistiku, vzdělávání personálu, vedení a koordinace systému turistické informace ve vojvodství. Statutární cíle Opolské regionální turistické organizace jsou uskutečňovány mimo jiné účastí v propagačních veletržních akcích doma a v zahraničí, publikacemi a soutěžemi propagujícími turistické atrakce Opolského Slezska, stálým vzděláváním zaměstnanců turistických podniků díky organizovaným školením, pořádáním akcí typu „study tour“ a „study press“ (pro skupiny mj. z Belgie, České republiky, Finska, Japonska, Německa, Ruska, Maďarska), přípravou strategické dokumentace týkající se rozvoje turistiky a propagací vojvodství.

Každý rok během četných veletrhů ORTO organizuje stánky, na nichž jsou nabízeny propagační materiály vydávané ORTO a její členy v nákladu několika desítek kusů ročně. Na svou činnost efektivně získáváme vnější prostředky, abychom s ještě větší sílou mohli propagovat turistické atrakce Opolského Slezska. Což je však nejdůležitější, vycházíme vstříc potřebám turistů mj. zřízením Centra turistické informace (regionální středisko turistických informací) a největšího portálu turistické informace o opolském vojvodství www.visitopolskie.pl, který je stále modernizovaný a aktualizovaný, a podle vedených statistik je stále populárnější jak doma, tak v zahraničí.

Díky evropským fondům ORTO se stále rozvíjí a energicky pracuje ve prospěch opolského vojvodství. Realizuje mnoho projektů, které umožňují zdokonalování a profesionalizaci služeb nabízených turistickými subjekty v opolském vojvodství. Díky naší práci a realizaci projektů v roce 2008 v 8 městech opolského vojvodství zřídili jsme infostanky, v roce 2012 dalších 5 jsme vybavili moderním a profesionálním zařízením. Organizovali jsme dva kursy pro regionální průvodce po opolském vojvodství, jichž se zúčastnilo celkem 118 osob. ORTO také vedla školení pro podnikatelé z turistického odvětví, nevládní organizace a regionální samosprávu – celkem jsme přeškolili 1100 osob. Kromě toho jsme pořádali školení a workshopy pro nezaměstnané, připravující k práci v turistce. Díky polsko-české spolupráci a realizaci společných projektů ORTO propaguje opolské vojvodství na mezinárodní scéně. Během  Mezinárodního turistického veletrhu v Opolí pořádali jsme „Polsko-české dny“ , spolu s našimi českými partnery propagovali jsme architektonické perličky opolského vojvodství, vojenské památky a vodní turistiku regionu. Díky polsko-české spolupráci a evropským fondům v roce 2012 provedli jsme první důkladný průzkum cestovního ruchu v opolském vojvodství a Moravskoslezském kraji a také založili jsme turistický klastr opolského vojvodství „VisitOpolskie“. ORTO jako první organizace na opolském trhu provedla komercializaci nabídky turistických pobytů ve vojvodství. Díky zpracování Katalogu turistických produktů „VisitOpolskie“, ORTO nabídla cestovním kancelářím v Polsku a v zahraničí komplexní pracovní nástroj, díky němuž mohou organizovat výlety do opolského vojvodství. Kromě toho od roku 2012 u ORTO působí také Kroužek turistických průvodců.

Všechny úkoly, realizované ORTO, slouží propagaci a šíření svědomí o atraktivnosti a o kulturním, přírodním a cestovním bohatství Opolského Slezska.

 

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Důvod:

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Popis chyby: