PřírodaOpolské Slezsko je vysněným místem pro milovníky přírody

Region má zajímavý reliéf terénu a bohatou říční síť, můžeme se zde setkat s četnými chráněnými druhy zvířat, rostlin a hub a také s velkým množstvím bludných balvanů a pramenů.

 

Kvůli ochraně těchto přírodních hodnot byly dosud vytvořeny tři chráněné krajinné oblasti, třicet pět přírodních rezervací a mnoho dalších přírodních a krajinných komplexů.

Přírodní, krajinné a kulturní kvality jsou velkou předností regionu, který čeká na turisty, jenž ocení krásu a bohatství jeho přírody

CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI

Stobrawská chráněná krajinná oblast

Malebné území parku se rozprostírá v délce okolo šedesáti kilometrů a zahrnuje část údolí řeky Odry a stobrawsko-turawských borů. Hlavním bohatstvím oblasti jsou lesy, které tvoří okolo 78% jeho plochy, a jeho výjimečnost dokazuje téměř čtyřicet chráněných druhů zvířat a stejně tolik velmi vzácných rostlin. V parku žije 170 druhů zpěvného a vodního ptactva, včetně několika vzácných a vyhynutím ohrožených druhů. Zarybněné vody, vzdálené od civilizace, jsou dokonalými lovišti pro vzácné ptáky. Oblast oplývá rybníky a malebnými starými koryty řek. V západní části parku se nacházejí rezervace – patří mezi ně rezervace Leśna Woda se zbytky původního smíšeného lesa, Śmiechowice s dvousetletými modříny opadavými a Lubsza - nejkrásnější a současně nejpřístupnější rezervace se starými obrovskými buky. Pahorky dun, kousek starého lesa, bahnité údolí, stará koryta Odry a Nisy Klodské jsou ideálním místem pro pěší turistiku a cykloturistiku a také skvělá příležitost ke kontaktu s přírodou ve své čisté formě.

Chráněná krajinná oblast Hora sv. Anny

Mimořádně přírodně a kulturně bohatý park s vyvýšením vulkanického typu zvaným Hora svaté Anny (400 metrů n. m.). Na vrcholu a svazích hory se nachází svatyně sv. Anny spolu s klášterním komplexem, malebnou Kalvárií a také obrovským amfiteátrem postaveným Němci na místě bývalého lomu, dominujícím nad (vzniklým v padesátých letech podle návrhu Xaverého Dunikowskiego) Památníkem povstalců.

V parku si můžete prohlédnout geologickou rezervaci Hory svaté Anny, zřízenou v jednom z mnoha neaktivních lomů, která ukazuje geologickou strukturu tohoto území. Zajímavá trasa vede malou, pět metrů dlouhou, krasovou jeskyní nazývanou ,,Jeskyně v rezervaci”. Kdysi byly tyto oblasti byly velmi zalesněné, nyní je zde lesů méně, je zde však neobyčejně rozmanitá a bohatá příroda.

Z nejcennějších oblastí byly kvůli ochraně vytvořeny přírodní rezervace Lesisko, Boże Oko aGrafik, geologická rezervace Biesiec a floristická rezervace Ligota Dolna. Z chráněných zvířat zde mimo jiné potkáme: zmiji obecnou, užovku hladkou a slepýše. Hlavní hrozbou pro přírodu parku je atmosférické znečištění a dálnice A4, která rozdělila park na dvě části a jejíž stavba vyvolala hlasité protesty ekologů z celého Polska. Hora Svaté Anny byla v roce 2004 vyhlášena historickou památkou, začaly též snahy o její uvedení do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.

Chráněná krajinná oblast Opavské Hory

Tento park se nachází v Opavských horách v jihozápadní části vojvodství a zahrnuje největší vyvýšení regionu. Nejvyšším z nich je Biskupia Kopa (889 metrů n. m.), plná jedinečných přírodních krás. Turistická stezka vedoucí na vrchol zcela jistě uspokojí milovníky pěších výletů. Po dřívější těžbě surovin zde zůstala řada malebných výkopů, např. Gwarkowa Perć, Piekiełko a Morskie Oczko. V parku se nachází několik set druhů rostlin, z nichž několik desítek je chráněných, a 163 druhů chráněných zvířat. Území parku je z 80% tvořeno hustými lesy, byly zde vytvořeny četné přírodní rezervace jako například Cicha Dolia nebo Las Bukowy. Nachází se zde také geologická krajinná rezervace Nad Białką, ve které můžeme najít pozůstatky středověké těžby zlata. V parku najdeme mnoho údolí a úžlabin, protékají tudy řeky Biała Głuchołaska a Złoty Potok, které v průběhu let vytvořily mnoho krajinných pozoruhodností.

Region má zajímavý reliéf terénu a bohatou říční síť, můžeme se zde setkat s četnými chráněnými druhy zvířat, rostlin a hub a také s velkým množstvím bludných balvanů a pramenů.

Kvůli ochraně těchto přírodních hodnot byly dosud vytvořeny tři chráněné krajinné oblasti, třicet pět přírodních rezervací a mnoho dalších přírodních a krajinných komplexů.

Přírodní, krajinné a kulturní kvality jsou velkou předností regionu, který čeká na turisty, jenž ocení krásu a bohatství jeho přírody

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Důvod:

Děkujeme vám. Zpráva byla přijata. Díky vaší zpětné vazbě můžeme stále zvyšovat kvalitu dostupných informací.

Vyplňte přihlašovací formulář.

Název:
Kontakt:
Popis chyby: